Công ty cổ phần bê tông biên hòa
Tên tiếng Việt:Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa
Tên tiếng Anh:Bien Hoa Concrete Joint Stock Company
Vốn điều lệ:45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ đồng)
Mã số thuế:3600 448180
Trụ sở chính:Đường số 1, KCN Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:(84.251) 383 6196
Website:https://bienhoabcc.vn/               Email: betongbienhoabcc@cc1mekong.com

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1.       Sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm;

2.       Sản xuất và cung cấp Cấu Kiện Bê tông đúc sẵn;

3.       Gia công các cấu kiện kim loại;

4.       Phụ gia dùng cho bê tông;

5.       Xây dựng công nghiệp và dân dụng;

6.       Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu và máy móc thiết bị ngành xây dựng;

7.       Phụ gia dùng cho bê tông;

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

1968Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa tiền thân là Nhà máy Trụ điện Biên Hòa.
2000 Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC