Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán – BHC

Công ty CP Bê tông Biên Hoà công bố thông tin “báo cáo tài chính...

BHC công bố BCTC 2022 sau kiểm toán

Công ty CP Bê tông Biên Hòa công bố BCTC 2022 sau kiểm toán (đính...

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của BHC

Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa công bố tài liệu báo cáo tài...

BienhoaBCC – Công bố BCTC quý I năm 2022

Công ty CP Bê tông Biên Hòa (BHC) công bố tài liệu BCTC  quý I...

BienhoaBCC – Công bố BCTC năm 2021 đã kiểm toán

Công ty CP Bê tông Biên Hòa (BHC) công bố tài liệu BCTC năm 2021...