công tyu cổ phần bê tông biên hòa

GIỚI THIỆU CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Văn Sơn là người thuyền trưởng tài ba đưa con thuyền BCC vượt qua mọi thử thách, vươn lên phát triển vững mạnh, khẳng định vị thế trên thị trường xây dựng.

Ông Trương Quốc Lập

Tổng Giám Đốc

Ông cùng BCC đã chung tay cùng thành phố tháo gỡ khó khăn, góp phần giải quyết công ăn việc làm, ổn định đời sống cho hàng trăm lao động.

Ông Đặng Văn Hoan

Thư ký Hội Đồng Quản Trị

Ông góp phần giúp BCC tiến nhanh, tiến mạnh và bền vững lên vị trí top đầu trong lĩnh vực cung cấp bê tông thương phẩm.

Ông Nguyễn Văn Tuyến

Kế Toán Trưởng

Ông đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, xây dựng hệ thống tài chính giúp BCC hoạt động hiệu quả trong nhiều năm qua.