Bê tông cường độ cao

Bê tông cường độ cao là bê tông có cường độ nén ở 28 ngày...