BienhoaBCC – Công bố BCTC năm 2021 đã kiểm toán

Công ty CP Bê tông Biên Hòa (BHC) công bố tài liệu BCTC năm 2021 đã kiểm toán:

Bienhoabcc_BCTC_2021_đã_kiểm_toán (bấm để xem)