BHC Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ Phần Bê Tông Biên Hòa 6 tháng đầu năm 2023

BHC công bố thông tin về “Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023”. (Vui lòng xem file đính kèm)

Báo cáo tình hình quản trị CTY Biên Hòa 6 tháng đầu năm