Quyết định của BHC về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa – Bienhoabcc công bố kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 (vui lòng xem  file đính kèm bên dưới)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022