Bê tông tươi – bê tông trộn sẵn đã ra đời khi nào?

Bê tông tươi – bê tông trộn sẵn là gì?

Thay vì trộn sẵn tại công trường thì bê tông tươi – bê tông trộn sẵn sẽ được trộn tại nhà máy và được vận chuyển tới công trình bằng xe tải bồn chuyên dụng.

Tùy theo yêu cầu thiết kế riêng, cụ thể của các nhà thầu mà mỗi mẻ bê tông sẽ được thiết kế riêng và được giao cho nhà thầu trong tình trạng dẻo.

Bê tông tươi – bê tông trộn sẵn đã ra đời khi nào?

Theo hiệp hội xi măng Portland:Ngay từ năm 1909, bê tông đã được vận chuyển bằng máy trộn kéo ngựa sử dụng các mái chèo do bánh xe quay để trộn bê tông trên đường đến công trường.

Năm 1916, Stephen Stepanian ở Columbus, Ohio, đã phát triển một máy trộn vận chuyển cơ giới tự xa. Đây là tiền thân của xe tải trộn bê tông hiện đại. Sự phát triển của xe tải trộn sẵn cải tiến đã bị cản trở bởi chất lượng kém của xe tải có động cơ trong những năm 1920.

Trong những năm 1940, sự sẵn có của các loại xe tải nặng hơn và động cơ tốt hơn cho phép năng suất thùng trộn tăng lên. Do đó cho phép các nhà sản xuất bê tông trộn sẵn đáp ứng nhu cầu cao về bê tông do Chiến tranh Thế giới thứ hai gây ra.
Và cho đến ngày nay, nhờ công nghiệp hóa, sự mở cửa giao thương mà bê tông tươi – xe trộn bê tông đã có mặt trên toàn thế giới nhằm đáp ứng nhanh chóng chính xác nhu cầu xây dựng hiện đại.

be tong tron san

Cùng xem thêm:
Ưu nhược điểm của bê tông tươi – bê tông trộn sẵn
Bê tông được tạo ra như thế nào