Bê tông Nhiệt độ thấp Biên Hòa BCC

1. Bê tông nhiệt độ thấp – Bê tông ít tỏa nhiệt Bê tông nhiệt...

Bê tông chảy – Bê tông tự lèn chặt

1. Bê tông chảy là gì? Là một hỗn hợp bê tông có độ linh...

Bê tông cường độ cao

Bê tông cường độ cao là bê tông có cường độ nén ở 28 ngày...

Bê tông cốt sợi – Phân loại và ứng dụng

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng phát triển, Bê tông cốt sợi...

Bê tông bền Sunfat – Bê tông asphalt là gì?

Đây là loại bê tông đặc biệt, sử dụng xi măng bền sunfat hoặc phụ...

GIỚI THIỆU CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa tiền thân là Nhà Máy Trụ điện...

Ưu điểm cấu kiện bê tông đúc sẵn

Cấu kiện bê tông đúc sẵn ngày càng được sử dụng nhiều hơn cho các...

Bê tông tươi – bê tông trộn sẵn đã ra đời khi nào?

Bê tông tươi – bê tông trộn sẵn là gì? Thay vì trộn sẵn tại...