Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ, Đồ án điều chỉnh QHC đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Ngày 22/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4826/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Đồng Nai hướng dẫn trình tự, thủ  tục thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương tại văn bản số 1187/TTg-CN ngày 17/9/2021.

Để việc điều chỉnh quy hoạch đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, UBND tỉnh Đồng Nai cần chỉ đạo, rà soát, đánh giá tổng thể quá trình triển khai thực hiện theo quy hoạch chung đã được duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 22/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các nội dung đã được nêu tại văn bản số 1187/TTg-CN.

Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 50 Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và pháp luật khác liên quan.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ, Đồ án điều chỉnh QHC đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Bê tông Biên Hòa luôn cập nhật các thông tin mới nhất theo thông tin của Bộ Xây Dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4826-BXD-QHKT_22112021.pdf

Theo http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/