Thông báo: V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023

BHC thông báo về đại hội cổ đông thường niên năm 2023

1. Hình thức tổ chức: Trực tiếp, kết hợp trực tuyến

2. Thời gian: 9h ngày 28/06/2023 (Thứ 4)

3. Địa điểm:

Trực tiếp: Phòng họp CC1 – MEKONG, Tầng 2 tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú. Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Trực tuyến: Zoom meeting 

4. Tài liệu đại hội: file đính kèm

TB To chuc dai hoi co dong thuong nien BHC BCTC 2022 - đã kiểm toán (BHC) 2023.06.07 - Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023