Bê tông thương phẩm Biên Hòa BCC

1. Bê tông thương phẩm là gì? Bê tông thương phẩm hay còn được gọi...

BHC: Tổng Công ty Xây dựng Số 1 giao dịch bán thành công tại Bienhoabcc– đã bán 1.841.282 CP

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CC1 – Mã chứng khoán: BHC –...

BHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Trần Thị Kim Anh

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Kim Anh – Mã chứng...

BHC: Đặng Văn Hoan – Thành viên BKS, Người được ủy quyền công bố thông tin – đã mua 920.641 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Hoan – Chức vụ hiện...

Bê tông cường độ cao

Bê tông cường độ cao là bê tông có cường độ nén ở 28 ngày...

Bê tông cốt sợi – Phân loại và ứng dụng

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng phát triển, Bê tông cốt sợi...

Bê tông bền Sunfat – Bê tông asphalt là gì?

Đây là loại bê tông đặc biệt, sử dụng xi măng bền sunfat hoặc phụ...

Định mức cấp phối bê tông và quá trình thiết kế?

Định mức cấp phối là gì? Quá trình thiết kế cấp phối bê tông 1....

GIỚI THIỆU CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa tiền thân là Nhà Máy Trụ điện...

BHC: Ông Đặng Văn Hoan – Thành viên BKS đăng ký mua 920.641 CP

Đặng Văn Hoan – Thành viên BKS, Người được ủy quyền công bố thông tin...

Ưu điểm cấu kiện bê tông đúc sẵn

Cấu kiện bê tông đúc sẵn ngày càng được sử dụng nhiều hơn cho các...